Hvad er fordele og ulemper ved dna kloning?

DNA kloning er en reproduktiv proces, der bruger det genetiske materiale af en enkelt organisme til at skabe et afkom. Det forekommer naturligt i nogle arter, der er i stand til aseksuel reproduktion, og forskere har klonet nogle dyr ved hjælp af DNA-kloning. Fordelene ved kloning er at kunne fortsætte stærke genetiske træk og være i stand til at producere nyt liv uden at kræve en mand og en kvindelig af arten. Ulemperne omfatter den høje udgift, muligheden for at bevare genetiske svagheder og det faktum, at kunstige kloner har vist sig at have et kortere levetid end andre af samme art.

Få medlemmer af dyreriget er i stand til aseksuel reproduktion, selv om mange bakterier, insekter, svampe og planter reproducerer på denne måde. Der er mange fordele ved DNA-kloning, så forskere har forsøgt at lette kunstig kloning. En række dyr er blevet klonet succesfuldt, herunder får, køer, mus, geiter, hunde, svin og katte.

Asexual reproduktion er fordelagtig af mange grunde. Organer, der er i stand til dette, kan reproducere uden at bruge energi i frieri og parring ritualer. Når de adskilles fra andre af deres art, kan disse organismer stadig reproducere, hvilket sikrer fortsættelsen af ​​arten. Afkom produceres i høj grad, hvilket fører til store mængder nye organismer, og kloner bevarer de samme egenskaber som deres forældre, hvilket betyder, at der er flere personer til rådighed til at udøve en stærk genetisk linje – antagelsen er, at forældren havde At besidde ønskelige træk for at få mulighed for at reproducere. Individuelle genetiske stammer, familier og arten som helhed nyder godt af denne reproduktive strategi.

DNA-kloning som en reproduktiv strategi har imidlertid ulemper. Afkom af aseksuel reproduktion er identisk med forældrene på alle måder. Eventuelle genetiske svagheder ville blive bevaret. Der er kun en forælder, så ny genetisk information bliver aldrig introduceret. Dette forhindrer indførelsen af ​​friske træk og begrænser koloniens vækstpotentiale.

Cell aldring kan også være et problem for aseksuelle reproducere, fordi den naturlige degenerering af celler resulterer i beskadiget kildemateriale. For eksempel, hvis en 50-årig svamp dannede en koloni, ville den cellulære alder af afkom også være 50. Denne manglende evne til at nulstille den cellulære alder kan påvirke koloniens reproduktion, sundhed og dødelighed.

Fordele og ulemper ved kunstig kloning er teoretisk de samme som for naturlig kloning. Kloner lavet i et laboratorium ville have alle deres stærke træk. De ville mangle uønskede egenskaber, som normalt ville være kommet fra en anden forælder.

Forskere kunne bruge forskellige kriterier til at vælge de bedste kandidater til kloning, som giver kontrol over populationer af dyr, der anvendes til mad og rekreation. For eksempel kan en ko der producerer oksekød af høj kvalitet klones, hvilket sikrer et stort udbud af overlegen kød. Forskningsfaciliteterne ville være i stand til at producere identiske emner til brug i forskning og medicinsk testning; manglen på variation mellem enkeltpersoner ville øge dataets gyldighed. Væv og individuelle organer kan klones til brug i operationer, hvilket eliminerer behovet for organdonorer og mindsker risikoen for transplantatafstødning.

Begrænsninger i den nuværende teknologi betyder, at genkloning er en ufuldkommen videnskab. Disse positive resultater kan ikke sikres – faktisk er de meget usandsynlige. Forskning har vist, at kunstige kloner ikke overlever så længe deres forældre, og færre end 10 procent overlever til voksenalderen.

Mere problematisk er årsagerne til død af disse kloner ukendte. Denne høje dødelighed tyder på en fejl i den nuværende kloningsproces. Deformiteter og fatale mutationer er højst sandsynlige. Dette er en skarp ulempe for dem, der ønsker at udvikle sig til human DNA-kloning.

DNA-kloning præsenterer også mange religiøse og etiske dilemmaer. Der er rejst bekymring over klonernes retlige status og rettigheder og forældrenes rettigheder. Der er også bekymring over den sociale stigmatisering af at være en klon og virkningen af ​​kloning på interpersonelle relationer.